Bevere 1.–2.klasse

På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Sommerhalvåret er sjø og båt sesong og har møtene ved naustet i havna. Beverne lærer å padle i kano, fiske fra brygga, undersøke dyrelivet i sjøen osv. De arbeide mot kano- og ro-sertifikat.

Gjennom arbeidet med programmet skal den enkelte speider oppleve vennskap og tilhørighet og få et positivt forhold til naturen og speiding.

Gjennom hele året skal de jobbe mot programmerker og utfordringen. Før opptakelse på årsfesten skal de ta Jeg er beredt merket.

Gjennomfører normalt en dagstur på høsten og en overnatting på våren ifb. gruppens weekend.