Småspeidere 3.–4. klasse

Du får også lov til å få ansvar og lærer å klare deg selv. På det gule skjerfmerket du får når du blir tatt opp som småspeider er det et kompass og noen fotavtrykk. De viser veien til oppdagelse av nye eventyr – den spennende veien som ligger foran deg som småspeider.

Du som er småspeider lærer mange nye ting hver uke. Det kan være å tenne bål, hvordan du hjelper en som har skadet seg, eller å sette opp et telt. Du samarbeider med andre for å få det til, og det er lov å gjøre feil og prøve igjen, hvis du synes ting er vanskelig. Du lærer også hvordan du skal ta vare på naturen, og om hvor viktig det er å bry seg om andre som kanskje ikke har det like bra som deg selv.

Bli småspeider!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med småspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i flokken, og med enkle oppgaver som skal løses sammen med andre småspeidere, starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Sommerhalvåret er sjø og båt sesong og har møtene ved naustet i havna. Småspeiderene lærer å seile vg-jolle, A-jolle osv. De arbeide mot jollesertifikatet.

Gjennom arbeidet med programmet skal den enkelte speider oppleve samarbeid, ansvarsfølelse, nysgjerrighet, bli kjent med naturen og nærmiljøet, og utvikle forståelse for hva som er rett og galt.

Gjennom hele året skal de jobbe mot programmerker og utfordringen. Før opptakelse på årsfesten skal de ta Jeg er beredt merket.

Gjennomfører normalt en tur om høsten, vinteren, våren og deltar på gruppens weekend.