Rovere 16–25 år

Har du lyst til å teste nye grenser, lære ledelse i praksis og være med i et godt og kreativt miljø, bør du bli rover! Rovere er de eldste speiderne og er forbilder for de yngre i gruppa.

Som rover er dere organisert i et eget roverlag, og sammen planlegger dere turer og aktiviteter. Dere vil også få mulighet til å være med på mange spennende arrangementer og leirer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mange velger å engasjere seg som ledere i gruppa ved siden roverarbeidet, men det er roverspeiding som er kjernen for denne aldersgruppa.

Består av speidere fra videregående skole opp til 25 år. Har møter hver uke i 90 minutt. Vinterhalvåret i Krabbekroken, sommerhalvåret på Makrellen.

Gjennom speiderprogrammet skal roverne utvikle seg selv ved å drive egen enhet, handle selvstendig og få trening i å skape ideer til egne prosjekter, og planlegge, gjennomføre prosjekter. De skal utvikle seg videre innenfor sjømannskap, ledelse og tilegne seg kunnskaper til å selv føre større båter med trent og utrent mannskap til lengre seilaser rundt den norske kyst. Det tilrettelegges for personlige sertifikater som kan brukes i det videre liv. Gjennom hele året jobber de mot programmerker og utfordringen. Roverne velger selv lagleder og -assistenter på eget møte om høsten.

Roverne arbeider med sjøspeiderprogrammet og tar merker som førstestyrmann, førstemaskinist, overstyrmann, maskinsjef, stuert og skipsfører. 

Sertifikatutvalget godkjenner sertifikater som førstestyrmann, overstyrmann, maskinsjef og skipsfører.

Gjennomfører normalt en båttur med overnatting på høsten og våre, juletur, skitur, deltar på gruppens weekend, sommerleir og sommerseilas.