Stifinnere 5.- 7. klasse

Du er del av en patrulje som består av ca. 4–8 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Det kan for eksempel være klatring, orientering, lage byggverk med stokker og tau, lage film eller tenne bål uten fyrstikker.  Du får mulighet til å dra på overnattingstur helt uten voksne og være ute hele året.

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

De eldste speiderne i troppen får ofte ekstra ansvar og muligheter til å utvikle seg gjennom å være patruljeførere og assistenter. De leder patruljen, som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og turer.

5. klasse gjennomfører aspiranttid første halvår i enheten, med eget møte der de jobber med aspirantprogram og tar Jeg er beredt og Jungmann merkene. Følger gruppens sjøspeiderprogram for enheten.

Gjennom speiderprogrammet skal de gå speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider. De skal utvikle praktiske ferdigheter, erfare friluftsliv, oppleve og bidra til samarbeid og vennskap, og utvikle sitt moralske kompass. Gjennom hele året jobber de mot programmerker og utfordringen. I løpet av 3 år skal det være mulig å fullføre speidersjefens topputmerkelse.

Ententen deles inn i patruljer med en patruljefører (peff) og assistent (ass) og 3-6 speidere. Det skal gjennomføres fører- og patruljemøter hvert halvår. Førerpatruljen skal møtes ved oppstart av året for å planlegge aktiviteter.

Speiderne arbeider med sjøspeiderprogrammet og tar merker som lettmatros, matros, påhengsmotor og byssegutt.

Gjennomfører normalt en båttur med overnatting om høsten og våren, høsttur, juletur, skitur og deltar på gruppens weekend og sommerleir. 

Enhetsledere i Vandrer

Audun Haver

Enhetsleder i Vandrer
Mobil: 41123930