Bakgrunn
Gruppen ble stiftet 15. januar 1973 med navn 1. Tananger med bare gutter i
troppsalder. Gruppen var tilsluttet Norsk Speiderguttforbund. Høsten 1974 startet
de første ulvunger opp. Odd Tiller var første gruppeleder. Gruppens fadder var
Vidar Nicolaisen fra 1. Hetland.

Tananger 1. ble stiftet 25. oktober 1972 med bare jenter. Gruppen var tilsluttet
Norsk Speiderpikeforbund og Gerd Tiller var gruppens første gruppeleder.
Gruppens fadder var Svanhild Eilertsen fra Hinna.

23. april 1978 ble Norsk Speiderguttforbund og Norsk Speiderpikeforbund et
forbund som fikk navnet Norges Speiderforbund. Dette ble markert av begge
grupper ved å kaste de gule/grønne/burgunder skjerfene og ta på nye rutete skjerf.

I 1980 ble gruppen godkjent som sjøspeidergruppe.

I 1985 gikk jente- og guttegruppen inn i 1. Tananger Sjøspeidergruppe som en
gruppe. Det hadde tidligere vært samarbeid på rover-/rangerplan, men ble fra
august 1985 felles speiding for gutter og jenter i Tananger. Det ble da og det
tilstrebes også i dag at det skal være ledere av begge kjønn i alle enheter der det
er speidere av begge kjønn.

Gruppen består av følgende enheter

  • Beverkoloni        (1. & 2. klasse)
  • Småspeiderflokk    (3. & 4. klasse)
  • Stifinnertropp        (5. – 7. klasse)
  • Vandrertropp        (8. – 10. klasse)
  • Roverlag         (16 – 25 år)

I tillegg har vi gruppeledelsen som står for ledelsen av gruppen og tillitsvalgte som bistår i drift og vedlikehold. 

Bevere er aktive utendørs store deler av året. De skal oppleve vennskap, tilhørighet og få et positivt forhold til naturen og speideren. I løpet av sommerhalvåret skal de ta kano- og rosertifikat.

Småspeidere starter på speiderprogrammet gjennom lek og aktivitet. De skal lære å samarbeide, utvikle nysgjerrighet og ansvarsfølelse. Sjørettet program med mål om jollesertifikat.

Stifinnere følger speiderprogrammet med arbeid i patruljer og mer selvstendig læring. De skal utvikle praktiske ferdigheter og utfordres i nye oppgaver. De skal ta merker som jungmann, lettmatros, matros og byssegutt i sjøspeiderprogrammet.

Vandrere tar fatt på et mer selvstendig program og egenutvikling. De skal få trening i ledelse og ta ansvar samt utvikle seg selv som person. Ett av målene er å få sertifikat for patruljebåt.

Rovere arbeider mer selvstendig med eget program og sosiale aktiviteter. De blir gitt muligheten til å ta sertifikat for Makrellen.

Enhetene skal følge NSF sitt treningsprogram med program merker, utfordringer og fordypningsmerker.

Gruppen følger NSF gjeldende lover og retningslinjer.