Demokrati i praksis

Alle speidere i Tananger over 12 år er med på gruppens demokratiske prosesser. Speideren fremmer aktiv deltakelse i samfunnet gjennom blant annet demokratisk deltakelse fra en ung alder. En speider skal få erfaring i å bruke sin stemmerett, derfor er en stemme fra en 12-årig vektlagt like mye som et voksent medlem. Som et ledd i åpne demokratiske prosesser ligger gruppens arkiv fra årsmøter tilgjengelig på nett for alle å lese. Arkivet er ikke komplett, vi tar gjerne imot manglende eksemplarer for å fullføre samlingen.

 

Årsmøtepapirer 2024
Gruppeting november 2023
Årsmøtepapirer 2023
Årsmøtepapirer 2022
Årsmøtepapirer 2021 – Ekstraordinært
Årsmøtepapirer 2021
Årsmøtepapirer 2020
Årsmøtepapirer 2019
Årsmøtepapirer 2018
Årsmøtepapirer 2017
Årsmøtepapirer 2016
Årsmøtepapirer 2015
Årsmøtepapirer 2014
Årsmøtepapirer 2013
Årsmøtepapirer 2012
Årsmøtepapirer 2011
Årsmøtepapirer 2010
Årsmøtepapirer 2009
Årsmøtepapirer 2008
Årsmøtepapirer 2007
Årsmøtepapirer 2006
Årsmøtepapirer 2005
Årsmøtepapirer 2004 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 2003 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 2002 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 2001
Årsmøtepapirer 2000
Årsmøtepapirer 1999
Årsmøtepapirer 1998 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1997 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1996 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1995
Årsmøtepapirer 1994 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1993 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1992 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1991 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1990 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1989 (Mangler i vårt arkiv)
Årsmøtepapirer 1988
Årsmøtepapirer 1987
Årsmøtepapirer 1986
Årsmøtepapirer 1972 – 1985 mangler i vårt arkiv.